Mer sin grad am schenner mache.

Des dauert noch ebbes bis mer widder onnlein sinn.

Braucht halt ebbes Geduld - awwer mer komme widder.

Versproche!